carlton-oasis-hotel-homepagina-conten

GREENKEY

De Green Key is het internationale keurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche en in de markt voor vergader- en congreslocaties, die serieus en controleerbaar bezig zijn met duurzaamheid, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), met zorg voor milieu op het bedrijf en de natuur in hun omgeving.

De Green Key staat garant voor de vrijwillige inzet van de ondernemer om meer aan het milieu te doen dan dat de wet- en regelgeving van hem verlangt. De GREEN KEY is een middel om het duurzame imago van de onderneming naar gasten, overheden en zakenrelaties te communiceren.

745098

INTERNATIONAAL KEURMERK

Carlton Oasis behaalt Gouden Green Key

Het certificaat van de Green Key is uitgereikt aan Carlton Oasis.

Green Key is hét internationale keurmerk dat staat voor duurzame bedrijfsvoering in de hospitality sector. Carlton Oasis heeft het keurmerk in 2013 ontvangen.


Green Key biedt toeristen, recreanten en zakelijke bezoekers de mogelijkheid makkelijker een zakelijke accommodatie te kiezen waar veiligheid, duurzaamheid en respect voor de omgeving onlosmakelijk verbonden zijn met de bedrijfsidentiteit.

Behalve voor toeristen en zakelijke bezoekers is het ook voor overheden een keurmerk dat aangeeft dat de bedrijfsvoering een duurzaam karakter heeft.

Criteria waar bedrijven aan moeten voldoen zijn:

-duurzaam ondernemen

-bewustwording van recreant en toerist

-betrokkenheid personeel bij het milieumanagement

-duurzame investeringen

Nathalie Rosbergen

General Manager van het Carlton Oasis - is trots op het certificaat:


"Het betekent dat we goed bezig zijn met duurzaamheid, MVO, het milieu en met onze omgeving. En dat moet ook wel. We willen meer doen dan de wet- en regelgeving van ons verlangt. Green Key houdt ons als organisatie scherp en motiveert ons steeds een stap verder te gaan. We zien het als een waardevol instrument wat verankerd is in onze werkzaamheden. Zo denken we dagelijks na over de effecten van het ondernemen in onze branche en laten we aan onze bezoekers ook zien dat we duurzaam bezig zijn. Natuurlijk wilden we als Carlton Oasis meteen goud en dit is ook gelukt!"


Cookie settings