Cookie-verklaring


1. WAT IS ONZE VISIE OP PRIVACY?

Uw tevredenheid en vertrouwen in PANGAEA Digital Agency is voor ons van groot belang. Daarom hebben wij een privacy- en beveiligingsbeleid voor klantgegevens ingesteld die beschrijft hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken. De belangrijkste regels die gelden zijn gebaseerd op zeven beginselen.2. HOE PASSEN WIJ DIT BELEID TOE OP ONZE DIENSTVERLENING?

'Persoonlijke gegevens': alle informatie die wordt verzameld en geregistreerd op een wijze waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd als natuurlijke persoon. Dat kan zijn direct bijvoorbeeld met uw naam, of indirect via uw telefoonnummer. Voordat u ons deze informatie geeft, adviseren wij u eerst deze informatie te lezen. Dit privacy- en beveiligingsbeleid voor klantgegevens maakt deel uit van de voorwaarden die gelden voor onze services. 3. WAT ZIJN ONZE ZEVEN BEGINSELEN INZAKE BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

De zeven onderstaande beginselen zijn van toepassing binnen PANGAEA Digital Agency.


1. Openheid: bij het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens communiceren wij alle informatie aan u en informeren wij u over het doel en de ontvangers van de gegevens.

2. Relevantie: we verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens alleen voor de doeleinden zoals omschreven in dit beleid.

3. Noodzakelijkheid: we verzamelen uitsluitend persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor de verwerking van die gegevens. Wij nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens die wij in ons bezit hebben correct zijn.

4. Opslag: wij bewaren uw persoonlijke gegevens gedurende maximaal de tijd die noodzakelijk is voor verwerking van deze gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de wet.

5. Toegang, correctie en bezwaar: u mag uw persoonlijke gegevens inzien, laten wijzigen, corrigeren of verwijderen. U mag ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens, met name om te voorkomen dat u reclame- en marketinginformatie ontvangt. De details van de afdeling waarmee u contact kunt opnemen, worden hieronder weergegeven (zie “13. Hoe krijgt u toegang of inzicht...?”).

6. Vertrouwelijkheid en veiligheid: wij zorgen ervoor dat redelijke technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om daarmee uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen misbruik, onwettig verlies of ongeoorloofd gebruik, bekendmaking of toegang.

7. Delen en internationale overdracht: wij delen uw persoonlijke gegevens mogelijk binnen de PANGAEA Digital Agency groep of met derden (zoals commerciële partners en/of serviceproviders), enkel met het oog op de doelstellingen van dit beleid. Wij nemen gepaste maatregelen ter waarborging van de veiligheid bij het delen en overdragen van die gegevens.

Voor alle vragen met betrekking tot de zeven beginselen van het privacy- en beveiligingsbeleid voor klantgegevens van PANGAEA Digital Agency kunt u contact opnemen met de afdeling die gaat over de bescherming van persoonlijke gegevens. Lees hier meer: “13. Hoe krijgt u toegang of inzicht...?”.4. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Wij hebben bepaalde gegevens van u nodig, zoals bij informatieaanvragen en het bezoeken van onze websites. In deze gevallen verwerken wij gegevens. Hierbij maken wij ook gebruik van derden die bepaalde persoonsgegevens ontvangen en namens PANGAEA Digital Agency verwerken. Dit gebeurt bijvoorbeeld voor de verzending van uw bevestiging, de verzending van brochures en mailings, het sturen van persoonlijke aanbiedingen of het verwerken van een enquête die u van ons ontvangt na livegang. 


Hieronder kunt u meer lezen over welke gegevens wij verwerken en wat wij daar mee doen.

a. Contactgegevens (naam, telefoonnummer en emailadres)

Het kan zijn dat wij contact met u op moeten nemen. Wij bellen als er vragen zijn, en kunnen u bijvoorbeeld een bericht sturen. 


Nieuwsbrieven ontvangt u ook per e-mail, als u zich daarvoor heeft aangemeld. Ontvangt u liever geen nieuwsbrieven en aanbiedingen meer dan kunt u zich gemakkelijk uitschrijven door een mail te sturen naar support@pangaea.nl


b. IP-adressen

Op internet kijken we, of derden namens ons, mogelijk naar uw IP-adres. Wij onthouden uw voorkeuren en kunnen zo een passend advies geven. Ook kan dit worden gebruikt voor fraude protectie.5. WANNEER WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELD?

Persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld bij verschillende gelegenheden, waaronder:


Internetactiviteiten

- Verbinding met PANGAEA Digital Agency websites (IP-adres, cookies) of gasten WiFi netwerken

- Online formulieren (contactformulieren, vragenlijsten, PANGAEA Digital Agency pagina's op sociale media, netwerkaanmeldingen zoals aanmelding via Facebook, enzovoort).6. VOOR WELKE DOELEINDEN?

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:


a. Om te voldoen aan onze verplichtingen tegenover onze klanten


b. Om onze service te verbeteren, met name:

- Verwerking van uw persoonlijke gegevens in ons klantmarketingprogramma voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, ter promotie en om een beter begrip te krijgen van uw eisen en wensen

- Aanpassing van onze producten en services om beter in te spelen op uw behoeften

- Analyseren van contactmomenten om u beter te woord te kunnen staan

- Op maat maken van commerciële aanbiedingen en de reclameboodschappen die wij u sturen

- U informeren over speciale aanbiedingen en nieuwe services van PANGAEA Digital Agency


c. Om een betrouwbare derde partij in te zetten om ons met uw verzamelde gegevens in staat te stellen u gepersonaliseerde aanbiedingen te sturen.


d. Om de PANGAEA Digital Agency services te verbeteren door het uitvoeren van enquêtes, analyses van vragenlijsten en beheer van klachten en feedback van gasten.


e. Om het gebruik van PANGAEA Digital Agency websites te beveiligen en te verbeteren, in het bijzonder:

- Verbeteren van de navigatie

- Implementeren van maatregelen voor beveiliging en het voorkomen van fraude


f. Om te voldoen aan de lokale wetgeving (bijvoorbeeld het opslaan van boekhoudkundige documenten)
7. HOE EN WIE GEVEN WIJ TOEGANG TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?


a. Binnen PANGAEA Digital Agency mogen wij uw persoonlijke gegevens delen en er toegang tot geven aan geautoriseerd personeel van de groep, waaronder:

- IT-afdelingen

- Commerciële partners en marketingbureaus

- Juridische services, indien van toepassingb. Met serviceproviders en partners: uw persoonlijke gegevens kunnen worden verzonden naar een derde partij met het oog op het verlenen van services en het verbeteren van uw verblijf, zoals bijvoorbeeld externe serviceproviders, IT-onderaannemers; altijd uitsluitend voor de hier omschreven doeleinden.


c. Lokale overheden: We kunnen verplicht worden om uw gegevens naar lokale overheden te verzenden indien dit vereist is door de wet, of als onderdeel van een onderzoek en in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.8. HOE BESCHERMEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS BIJ (INTERNATIONALE) OVERDRACHT?

Voor de toepassing van artikel 7 van dit beleid is het mogelijk dat we uw persoonlijke gegevens overdragen aan ontvangers die mogelijk verblijven in landen met een andere mate van bescherming van persoonlijke gegevens.


Daarom heeft PANGAEA Digital Agency ook gepaste maatregelen getroffen om te zorgen voor een veilige interne overdracht van uw persoonlijke gegevens of naar een externe ontvanger die zich bevindt in een land met een andere mate van privacy dan die in het land waarin de persoonlijke gegevens worden verzameld.9. HOE BEVEILIGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

PANGAEA Digital Agency neemt alle gepaste technische en organisatorische maatregelen, in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen, om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen misbruik, onwettig verlies of ongeoorloofd gebruik, bekendmaking of toegang. Daartoe hebben we technische maatregelen (zoals firewalls, monitoring van toegang tot bestanden), een gedegen gebruikersnaam-/wachtwoordsysteem, fysieke beveiliging, enzovoort). Wanneer, ondanks die maatregelen, sprake zou zijn van een datalek, hebben wij een procedure voor het op juiste wijze melden daarvan. 


Wij verwachten ook van externe partijen die voor ons persoonsgegevens verwerken dat zij de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen hebben getroffen om dit op een zo veilig mogelijke manier te doen en dat ook zij verzekeren uw gegevens uitsluitend voor de hier omschreven doeleinden te verwerken. Wij zullen dit zoveel als mogelijk formeel vastleggen en daar waar mogelijk ook op toezien. Daarnaast houden wij een actueel overzicht bij van deze externe partijen en welke specifieke gegevens zij namens ons verwerken en met welk doel.10. WAT ZIJN DE GRONDSLAGEN VAN ONZE GEGEVENSVERWERKINGEN?

Voor het verwerken van persoonsgegevens kent de wet verschillende zogenaamde grondslagen. Daarbij gaat het hoofdzakelijk om de verwerking van gegevens op basis van:

- een overeenkomst;

- een gerechtvaardigd belang van PANGAEA Digital Agency;

- een gegeven toestemming;

- een wettelijke plicht.


Uw gegevens gebruiken wij vooral in verband met informatieaanvragen en dus op basis van een overeenkomst met u. Aanvullende contactmomenten, zoals reviews, marketingactiviteiten en het registreren en analyseren van uw handelingen geschiedt in verband met een gerechtvaardigd belang van PANGAEA Digital Agency. U kunt zich ook zelf inschrijven voor een nieuwsbrief. In dat geval geeft u ons toestemming om uw gegevens hiervoor te gebruiken. Verder zijn er ook wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld het opnemen van uw gegevens in het nachtregister.11. WAT ZIJN COOKIES EN WAT DOEN WIJ ERMEE?

PANGAEA Digital Agency en anderen gebruiken cookies om websites te analyseren, deze gebruiksvriendelijker te maken, social media aan te kunnen bieden en u op en buiten de website passende aanbiedingen te tonen.


1. Waarom een cookiebeleid?

PANGAEA Digital Agency heeft dit beleid opgesteld zodat u weet wat wij doen met cookies en u meer informatie krijgt over:

- De oorsprong en het doel van de gegevens die worden verwerkt wanneer u onze websites bezoekt

- U w rechten met betrekking tot cookies en andere trackers die door ons worden gebruikt


2. Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan een website op uw computer of andere apparatuur wordt geplaatst. Door het plaatsen van deze cookies kan PANGAEA Digital Agency u direct en in de toekomst beter van dienst zijn. Zowel PANGAEA Digital Agency als andere partijen waarmee wij samenwerken (zoals Google) kunnen cookies plaatsen op uw computer en andere apparaten.


Er zijn verschillende soorten cookies:

- Sessiecookies worden verwijderd zodra u de browser afsluit of de website verlaat

- Permanente cookies blijven tot hun vervaldatum aanwezig op uw apparaat zolang u ze niet verwijdert met behulp van uw browser


3. Waarom worden cookies gebruikt?

Wij gebruiken cookies en andere trackers voornamelijk voor de volgende doeleinden:


Technische cookies zijn strikt noodzakelijk voor het browsen op PANGAEA Digital Agency websites en het gebruik van alle functies van deze websites, met name voor

- Het beheren van authenticatie van websitebezoekers en de bijbehorende veiligheidsmaatregelen, en het verzekeren van het correct functioneren van de authenticatiemodule

- Het optimaliseren van de gebruikerservaring en het vergemakkelijken van het browsen op websites, met name voor het bepalen van de 'technische routes' voor het browsen

- Het opslaan van gegevens met betrekking tot de 'cookie informatiebanner' die wordt getoond aan websitebezoekers, die na het accepteren van cookies op hun apparaat verdergaan op de website

- Het implementeren van veiligheidsmaatregelen (bijvoorbeeld wanneer u na een bepaalde tijd wordt gevraagd om u opnieuw aan te melden voor inhoud of een dienst, of voor het mogelijk maken van basisfuncties van PANGAEA Digital Agency websites en het gebruik van belangrijke technische functies van deze sites, zoals het bijhouden van prestaties en fouten op de website, het beheer van gebruikerssessies, enz.)


Functionele cookies worden gebruikt om het gebruikersgemak te bevorderen, zoals bijvoorbeeld:

- Het aanpassen van PANGAEA Digital Agency websites aan de weergave instellingen van uw apparaat (taal, valuta, schermresolutie, besturingssysteem, configuratie en instellingen van de weergave van webpagina's op basis van het apparaat dat u gebruikt en de locatie van het apparaat, enz.)

- Het opslaan van specifieke gegevens die u invoert op PANGAEA Digital Agency websites om uw volgende bezoeken te vergemakkelijken en aan te passen

- U sneller uw persoonlijke pagina's te laten openen door de aanmeldgegevens of de gegevens die u voorheen heeft ingevoerd, op te slaan


Cookies voor de tracking van bezoekers zijn gericht op het verhogen van gebruiksgemak door ons te helpen uw interacties met PANGAEA Digital Agency websites beter te begrijpen (meest bezochte pagina's, gebruikte applicaties enz.); deze cookies kunnen statistische gegevens verzamelen of verschillende manieren van informatieweergave testen ter verbetering van de relevantie en bruikbaarheid van onze diensten.

Advertentiecookies zijn bedoeld om u (i) in advertentieruimte relevante, gerichte inhoud aan te bieden die voor u interessant kan zijn (beste aanbiedingen, andere bestemmingen enz.) op basis van uw interesses, browsegedrag, voorkeuren en andere factoren, en (ii) het aantal keren dat de advertenties verschijnen te verminderen. Graag merken wij op dat u ook zonder cookies advertenties van PANGAEA Digital Agency tegen kunt komen.

Sociale netwerkcookies, die zijn ingesteld door derden, stellen u in staat uw mening over PANGAEA Digital Agency websites en de inhoud daarop te delen op sociale netwerken (bijvoorbeeld de toepassingsknoppen 'Delen' en 'Vind ik leuk' voor sociale netwerken).


De (toekomstige) sociale netwerktoepassingen op PANGAEA Digital Agency websites, kunnen u in sommige gevallen identificeren, zelfs als u niet op de toepassingsknop heeft geklikt. Dit type knop kan een sociaal netwerk in staat stellen om uw browsegedrag op PANGAEA Digital Agency websites bij te houden, simpelweg omdat uw account van het sociale netwerk is ingeschakeld op uw toestel (geopende sessie) terwijl u aan het browsen bent.


Wij raden aan dat u het beleid van deze sociale netwerken leest om vertrouwd te raken met hoe zij gebruikmaken van de browsegegevens die ze mogelijk verzamelen, met name met betrekking tot reclame. Dit beleid dient u specifiek in staat te stellen om keuzes te maken met betrekking tot deze sociale netwerken, met name door uw gebruikersaccount van deze netwerken te configureren.


Voor meer informatie over de wijze waarop deze partijen omgaan met cookies dient u hun privacy voorwaarden te lezen, zoals bijvoorbeeld Google Analytics. Als u het door Google analyseren van uw browsegedrag helemaal wilt uitschakelen, dus voor alle websites die u bezoekt, dan kunt u hiervoor een zogenaamde add-on voor uw web browser(s) installeren


4. Toestemming

De installatie van bepaalde cookies is onderhevig aan uw instemming. Wanneer u voor het eerst de PANGAEA Digital Agency websites bezoekt, wordt u gevraagd of u akkoord gaat met de installatie van dit type cookie. Dit type cookie wordt alleen geactiveerd nadat u toestemming heeft gegeven.


Dit proces wordt ondersteund door middel van een informatiebanner op de startpagina van de PANGAEA Digital Agency websites, die u informeert dat u instemt met de installatie van cookies waar uw toestemming voor nodig is op uw apparaat indien u doorgaat met browsen op de website.


U kunt op ieder moment uw instellingen aanpassen met behulp van de verschillende methoden in de uitleg hieronder.


5. Verwijderen en/of blokkeren van cookies

U kunt op verschillende manieren cookies en andere trackers verwijderen.


Browserinstellingen

Hoewel de meeste browsers standaard zijn ingesteld om cookies te accepteren, kunt u, indien gewenst, ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, cookies altijd te blokkeren of zelf te bepalen welke cookies te accepteren op basis van hun afzenders.


U kunt uw browser ook instellen om cookies te accepteren of te blokkeren op basis van specifieke gevallen. Uw browser kan bovendien regelmatig cookies van uw apparaat verwijderen. Vergeet niet om de browsers van al uw verschillende apparaten te configureren (tablets, smartphones, computers enz.).


Het beheer van cookies en uw voorkeuren verschilt per browser. Dit wordt beschreven in het helpmenu van uw browser. Hier kunt u ook lezen hoe u uw voorkeuren met betrekking tot cookies kunt aanpassen. Bijvoorbeeld:


Voor Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Voor Safari™: http://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/cookies

Voor Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&hlrm=en&answer=95647

Voor Firefox™: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Voor Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html


Het opslaan van een cookie op uw apparaat is afhankelijk van uw wensen, die u op elk willekeurig moment gratis kunt bepalen en veranderen met de instellingen van uw browsersoftware.


Als uw browser is ingesteld om cookies te accepteren op uw apparaat, worden de cookies die zijn ingebed in pagina's en inhoud die u bekijkt tijdelijk opgeslagen op een daarvoor bestemde plek op uw apparaat. Ze kunnen alleen worden gelezen door hun uitgever.


U kunt uw browser echter instellen om cookies te blokkeren. Bedenk dat als u uw browser instelt zodat cookies worden geblokkeerd, dat betekent dat sommige functies en pagina's op PANGAEA Digital Agency websites niet toegankelijk zijn, en dat wij daarvoor niet aansprakelijk gesteld kunnen worden.


6. Hulp bij het geheel blokkeren van cookies

Diverse professionele advertentieplatforms bieden u ook de mogelijkheid om cookies te accepteren of te blokkeren die worden gebruikt door bedrijven die lid zijn. Deze gecentraliseerde mechanismen blokkeren niet de weergave van advertenties, maar voorkomen simpelweg de installatie van cookies voor persoonlijke advertenties.


U kunt bijvoorbeeld de website http://www.youronlinechoices.com bezoeken om de installatie van cookies op uw apparaat te verbieden. Deze website wordt aangeboden door digitale advertentieprofessionals die zijn samengebracht in de European Digital Advertising Alliance (EDAA).12. HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor de doeleinden van dit beleid of in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving.13. HOE KRIJGT U TOEGANG OF INZICHT IN UW PERSOONSGEGEVENS?

U heeft recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens zoals die verzameld zijn door PANGAEA Digital Agency. Op verzoek zullen wij u aangeven of en welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Verder kunt u deze gegevens opvragen en onder omstandigheden verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen, bijvoorbeeld als deze onjuist zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten of u minder goed van dienst kunnen zijn.


U kunt een bericht sturen naar de afdeling die gaat over de bescherming van persoonlijke gegevens, zoals hieronder aangegeven.PANGAEA Digital Agency

Regulusweg 5

2516 AC Den Haag

Nederland


of per email: support@pangaea.nlAlle verzoeken worden zo spoedig mogelijk beantwoord, uiterlijk binnen 14 dagen, en in overeenstemming met de geldende wetgeving. Mocht u een klacht hebben ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u zich ook richten tot de relevante overheidsautoriteit (voor Nederland: Autoriteit Persoonsgegevens, https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/).14. HOE INFORMEREN WIJ U OVER UPDATES VAN DIT BELEID?

Van tijd tot tijd kunnen wij dit beleid aanpassen. Dit betekent dat wij u adviseren het beleid regelmatig te raadplegen. Dit kan te allen tijde via www.pangaea.nl/privacy. Dit beleid zal dan een andere datum hebben (hieronder genoemd, inclusief een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen).15. HEEFT U NOG ANDERE VRAGEN?

Voor alle vragen met betrekking tot het privacy- en beveiligingsbeleid voor klantgegevens van PANGAEA Digital Agency kunt u met ons contact opnemen.


Versie & wijzigingen

Deze privacyverklaring is op 4 mei 2018 vernieuwd.


De belangrijkste wijzigingen t.o.v. de vorige versie van 2 mei 2018


De belangrijkste wijzigingen t.o.v. de vorige versie van 24 april 2018

- geen bijzondere wijzigingen, alleen tekstuele aanpassingen t.b.v. een betere leesbaarheid

VRAGEN OF CONTACT

PANGAEA Digital Agency

Regulusweg 5

2516 AC Den Haag

Nederland


Email: support@pangaea.nl

Cookie settings